Riskutbildningar

Riskutbildning för bilkörkort är obligatorisk för att få göra kunskapsprov och förarprov hos Trafikverket.

 

Risk 1:an är en teoretisk del som du gör på trafikskolan.

Obligatoriskt moment för alla körkortstagare på behörighet B (personbil).
Kursens syfte är att öka kunskaperna om riskerna med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt i samband med bilkörning.
D. v. s att eleverna ska inse betydelsen att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Risk 2:an är en praktisk del (också kallad Halkbanan). Vi åker tillsammans till Kristineheds Trafikövningsplats i Halmstad.

Riskutbildningens syfte är att öka kunskaperna och att förstå riskerna med att köra bil på olika väglag.

Vi tycker det är viktigt att du genomför riskutbildningarna i slutet av din körkortsutbildning för att du ska få ut så mycket kunskap och förståelse som möjligt. Du bokar in dina riskutbildningar tillsammans med din trafiklärare.

Är du privatist så kan du ringa till kontoret för att få mer information.