GDPR

Principer för behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtrorende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Din Trafikskola i Varberg AB om inget annat anges i denna information. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina uppgifter hanteras som du lämnar muntligt, skriftligt eller digitalt till oss på Din Trafikskola i Varberg AB. I denna informationstext beskriver vi hur och varför Din Trafikskola i Varberg AB behandlar dina personuppgifter som befintlig eller blivande kund.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika källor beroende på hur kontakten med oss görs.

 • Vanligtvis från dig själv eller anhörig (via personligt möte eller digitalt)
  Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex i samband med att du som blivande eller befintlig kund köper eller bokar en viss produkt eller tjänst, kontaktar oss eller använder dig av vår E-handel
 • Credit Safe (folkbokföringsuppslag)
  I samband med bokning av våra tjänster kan vi hämta uyppgifter från offentliga register, så som adressuppgifter som är nödvändiga för att hantera våra tjänster.
 • Resurs Bank (kreditgivare)
  I samband med ansökan om ”Körkortslån” hämtar vi person-/kreditupplysning från kreditupplysningsföretag och samlar in de uppgifter som du lämnat samt de uppgifter som kreditupplysningsföretaget delar med sig av till oss.
 • CSN-lån (kreditgivare)
  I samband med ansökan om lån från CSN samlar vi in de uppgifter som du lämnat samt de uppgifter som CSN delar med sig av till oss.
 • Trafikverket och Transportstyrelsen (myndigheter)
  Vidare kan vi samla in kontaktuppgifter via Trafikverket eller Transportstyrelsen så som, datum för körkortstillstånd eller bokade prov. Detta för att säkerställa att vi har uppdaterade datum för att bibehålla kundrelationen samt uppfylla våra krav och förpliktelser mot myndigheterna.
 • DIBS (betalväxel)
  Vid köp av vår E-handel får vi dina kontaktuppgifter du angett. Här kommer även ordernummer, IP-nummer samt betalsätt registreras. Detta för att kunna identifiera köpare vid eventuella fel eller återbetalningar.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att du ska kunna utföra våra tjänster på trafikskolan samt för att bibehålla kundrelationen under hela din utbildning. Genom att ingå avtal med Din Trafikskola i Varberg AB lämnar du ditt samtycke till:

 • Identitetsuppgifter
  Detta kan vara namn, profilfoto, kund och personnummer. Dessa behövs för att kunna identifiera dig som kund i vårt system samt uppfylla krav från myndigheter.
 • Kontaktuppgifter
  Detta kan vara adress, telefonnummer samt e-postadress. Dessa behövs för att kunna höja kundrelationen samt för att du ska kunna utnyttja våra påminnelser via sms eller ta emot utskick, erbjudanden och fakturor via swish, e-post eller post.
 • Anteckningar från körlektioner
  Dessa anteckningar behandlar vi för att höja kundupplevelsen och underlätta för dig och din handledare under din utbildning samt för att uppfylla myndighetens krav på oss som utbildare.
 • Meddelanden mellan dig och trafikskolan
  Det kan vara via e-post, sms eller via meddelandefunktionen på Elevcentralen. Dessa meddelanden behandlar vi för att höja kundupplevelsen för dig under din utbildning och för att underlätta för dig och oss att se vad som kommunicerats.
 • Kursdatum
  Dessa anteckningar behandlar vi för att höja kundupplevelsen under hela din utbildning samt för att uppfylla myndighetens krav på oss som utbildare.
 • Betalningshistorik
  Denna historik behandlar vi för att höja kundupplevelsen för dig under hela din utbildning och för att följa gällande lagstiftning.
 • Sociala medier
  Detta är en helt frivillig personuppgift som vi då behandlar för att marknadsföra vår trafikskola i sociala medier.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Din Trafikskolas avtal med dig.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt. I vissa fall kan uppgifter komma att sparas längre för att administrera dina utförda tjänster eller på grund av gällande svensk lagstiftning. Därefter kommer gallring av personuppgifterna raderas helt enligt rutinerna i vårt affärssystem aSTRa som drivs och underhålls av STR - Sveriges Trafikskolors Riksförbund. (www.str.se)

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

En begäran om registerutdrag ska innehålla personnummer samt vara undertecknad och skickas per post till:

"Registerutdrag"
Din Trafikskola i Varberg AB
Nyhemsgatan 2a
432 35  VARBERG