Köpvillkor

Följande villkor gäller för Din Trafikskola i Varberg AB:s försäljning i Sverige.

 

§1 Beställning mm
Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida, via telefon eller i receptionen på Nyhemsgatan 2a. Om du beställt via hemsidan och betalt skickar vi en orderbekräftelse till dig.

§2 Priser
Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. Eventuell fraktkostnad tillkommer se under §4.

§3 Betalning
Betalning görs i samband med beställningen, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa / Mastercard) eller Swish. Vi samarbetar med Nets.

§4 Leverans och fraktkostnad
Du får dina varor inom 2-4 arbetsdagar efter att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 79 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

§5 Paket som inte hämtas ut
Hämtar du inte ut ditt paket så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 SEK för att täcka de kostnader vi haft i samband med det outlösta paketet. Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör/annulleras köpet. Eventuell återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

§6 Ångerrätt / Retur
1. Retur inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras utan att ange skäl inom 14 dagar, från det att du eller någon annan du angett, mottagit varan. Du som kund skall då meddela Din Trafikskola klart och tydligt att du vill frånträda avtalet per e-post eller brev. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten. Kom ihåg att uppge ordernummer.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till Din Trafikskola i Varberg, Nyhemsgatan 2a, 432 35 VARBERG.
Retur får inte ske mot postförskott.
3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats. T.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick. Vid transport av varan från dig till oss står du för risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta
5. Kostnad vid retur
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.

§7 Avbeställning
Förutsatt att beställning av varan inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa, utan kostnad, hela eller viss del av beställning av genom att kontakta oss per telefon under skolans öppettider. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis på https://www.str.se/om-oss/om-str/styrdokument/policys-praxis/

§8 Behandling av personuppgifter
När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på skolan kommer Din trafikskola i Varberg AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du här https://dintrafikskola.se/om-oss/gdpr/

§9 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten avslutats. Vid övriga reklamationer tillämpar vi STR:s reklamationspolicy. Se https://www.str.se/om-oss/reklamationsnamnd/

§10 Tvist
Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy.

Kontaktuppgifter
Din Trafikskola i Varberg AB
Nyhemsgatan 2a
432 35 VARBERG

Tel: 0340-627115
Org.nr: 556834-4815
Mejl: dintrafikskola@telia.com
Hemsida: http://www.dintrafikskola.se